Kominox har inngått en samarbeidsavtale med GöteborgsOperan.